Ýurdumyzda birinji Hazar ykdysady forumy 12-nji awgustda Hazar deňziniň gündogarynda ýerleşýän “Awaza” Milli syýahatçylyk zolagynda geçiriler. Duşuşyk Gazagystan Respublikasynyň Aktau şäherinde 2018-nji ýylyň 12-nji awgustynda geçirilen...