USAID bilen ÝB Lebap welaýatynyň senetçilerine ýardam berýär

BIZNES TÜRKMENISTAN
USAID bilen ÝB Lebap welaýatynyň senetçilerine ýardam berýär
Bu çärä 300-den gowrak myhman gatnaşdy.

Lebap welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde anna güni “Lebap Handmade Exports (Lebap HME)” atly startap inkubator maksatnamasynyň işe girizilmegini goldaýan senetçilik önümleriniň sergisi geçirildi. Bu barada ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň metbugat beýanatynda habar berildi.

“Lebap HME” maksatnamasy ABŞ-nyň Halkara ösüş agentligi (USAID) we Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky wekiliýetiniň gatnaşmagynda, şeýle hem UNESCO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň goldaw bermeginde amala aşyrylýar.

Taslama gatnaşyjylar dizaýny, sosial ulgamlarynda marketingi, mahabat bildirişleriniň tekstini düzmegi we ýazmagy, surata almagy hem-de sanly marketingi öwrenmäge mümkinçilik gazanarlar.

Şeýle hem bu maksatnama türkmen el işleriniň satyjylary üçin esasy maksatlaýyn bazar bolan ABŞ-nyň täze işewür hyzmatdaşlary we onlaýn-dükanlary bilen aragatnaşyklary hem-de hyzmatdaşlygy ýola goýmaga giň mümkinçilikleri döreder.

Bu çärä 300-den gowrak myhman gatnaşyp, olaryň köpüsi “Lebap Handmade Exports (Lebap HME)” maksatnamasyna gatnaşmak kararyna geldiler.

2022