Ýanwar-awgust: Türkmenistanda nagt däl pul dolanyşygy 11,43 milliard manatdan geçdi

BIZNES TÜRKMENISTAN
Ýanwar-awgust: Türkmenistanda nagt däl pul dolanyşygy 11,43 milliard manatdan geçdi
Bank karty arkaly terminalyň üsti bilen nagt däl görnüşinde töleg edilýän pursady

Şu ýylyň ýanwar-awgust aýlarynda Türkmenistanda bank kartlary boýunça nagt däl pul dolanyşygynyň umumy möçberi 11 milliard 435,78 million manatdan geçdi. Bu barada Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň çap eden "Bank habarlary" atly elektron žurnalynda habar berilýär.

2023-nji ýylyň ýanwar-awgust aýlarynda terminallaryň üsti bilen amala aşyrylan nagt däl pul hasaplaşyklarynyň umumy möçberi 10 milliard 463 million 422 müň 931 manada ýetdi.

Merkezi bankyň maglumatlaryna görä, 2023-nji ýylyň ýanwar-awgust aýlarynda “Elektron-söwda” ulgamlary arkaly 699 million 537,1 müň manatdan gowrak söwda edilip, “Mobil bank” ulgamy arkaly 11 million 647,5 müň manatdan gowrak nagt däl hasaplaşyklar amala aşyryldy.

Şeýle hem, bankomatlaryň üsti bilen ýerine ýetirilen nagt däl hasaplaşyklaryň umumy möçberi 240 million 897,8 müň manatdan we “Internet bank” ulgamy arkaly 1 million 424,2 müň manatdan geçdi.

Mundan başga-da, bankyň mälim eden maglumatlaryna görä, “Halkbank terminal” ulgamy arkaly 18 million 851,2 müň manatdan gowrak nagt däl pul dolanyşygy amala aşyryldy.

2022