Türkmenistanyň Prezidenti Täjigistanyň Premýer-ministrini we Özbegistanyň Premýer-ministriniň orunbasaryny kabul etdi

BIZNES TÜRKMENISTAN
Türkmenistanyň Prezidenti Täjigistanyň Premýer-ministrini we Özbegistanyň Premýer-ministriniň orunbasaryny kabul etdi
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen Täjigistanyň Premýer-ministri Kohir Rasulzodanyň arasynda geçirilen duşuşyk, 2024-nji ýylyň 24-nji maýy, Aşgabat, Türkmenistan

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow anna güni Aşgabatda Täjigistanyň Premýer-ministri Kohir Rasulzodany we Özbegistanyň Premýer-ministriniň orunbasary Jamşid Kuçkarowy kabul etdi. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty habar berýär.

Täjigistanyň Premýer-ministr Kohir Rasulzoda bilen geçirilen duşuşyk:

Duşuşygyň barşynda Türkmenistanyň döwlet Baştutany we Täjigistanyň Premýer-ministri ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ösüşiniň geljegi boýunça pikir alyşdylar.

Türkmenistanyň Prezidenti soňky ýyllarda iki ýurduň arasyndaky ýokary derejeli gatnaşyklaryň has-da ösdürilýändigini aýtdy.

Özbegistanyň Premýer-ministriniň orunbasary Jamşid Kuçkarow bilen geçirilen duşuşyk:

Duşuşygyň çäklerinde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow we Özbegistanyň Premýer-ministriniň orunbasary ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn formatda üstünlikli işlenip düzülen uzak möhletli netijeli türkmen-özbek gepleşikleriniň esasy taraplaryny ara alyp maslahatlaşdylar.

Jamşid Kuçkarow öz gezeginde Özbegistanyň Türkmenistan bilen hemmetaraplaýyn gatnaşyklary has-da giňeltmek isleýändigini aýtdy.

Täjigistanyň Premýer-ministri Kohir Rasulzoda we Özbegistanyň Premýer-ministriniň orunbasary Jamşid Kuçkarow Türkmenistanyň paýtagtynda 2024-nji ýylyň 24-nji maýynda geçirilen GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabada geldiler.

Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022