Türkmenabat dokma önümçiliginiň mukdaryny artdyrýar

BIZNES TÜRKMENISTAN
Türkmenabat dokma önümçiliginiň mukdaryny artdyrýar
Şu ýyl Türkmenabadyň ýüpek önümçilik birleşigi matalaryň, halylaryň hem-de tikinçilik üçin önümleriň görnüşlerini hem artdyrdy.

Türkmenabadyň ýüpek önümçilik birleşigi şu ýylyň başyndan bäri nah matalaryň 7 million inedördül metrini hem-de ýüpek matalaryň 250 müň inedördül metre golaýyny öndürdi.

“Türkmenistan: Altyn Asyr” elektron gazetiniň penşenbe güni habar berşi ýaly, kärhanada daşarky bazarlarda uly islege eýe bolan 50 tonnadan gowrak ýüpek süýümi öndürildi. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, ýüpek halylarynyň önümçiligi 40%-den gowrak artdyryldy.

Habarda bellenilişi ýaly, ýurdumyzyň gündogar sebitindäki dokma senagatynyň iri kärhanasy öndürilýän önümleriň hilini ýokarlandyrmak hem-de görnüşlerini artdyrmak maksady bilen giň gerimli işleri alyp barýar.

Dokma önümlerine bolan islegiň artmagyna görä, şu ýyl Türkmenabadyň ýüpek önümçilik birleşigi matalaryň, halylaryň hem-de tikinçilik üçin önümleriň görnüşlerini hem artdyrdy.

2019-njy ýylda Türkmenabat şäheriniň ýüpek önümçilik birleşigi tarapyndan 380 müň inedördül metr ýokary hilli ýüpek matasy, 80 tonna ýüpek süýümi we 110 inedördül metrden gowrak ýüpek halylary öndürildi.