TNGIZT-de Jet A-1 kysymly uçar ýangyjynyň önümçiligine başlandy

BIZNES TÜRKMENISTAN
TNGIZT-de Jet A-1 kysymly uçar ýangyjynyň önümçiligine başlandy
Jet A-1 TNGIZT-de öňden bäri öndürilýän ТС-1 kysymly awiakerosiniň Ýewropada öndürilýän nusgasydyr.

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda (TNGIZT) Jet A-1 täze kysymly uçar ýangyjynyň önümçiligine başlandy. Bu ýangyç TNGIZT-de öňden bäri öndürilýän ТС-1 kysymly awiakerosiniň Ýewropada öndürilýän nusgasydyr.

TNGIZT-niň resmi saýtynda anna güni habar berlişi ýaly, täze ýangyç halkara awiasiýa standartlaryna laýyk gelýär hem-de “Türkmenstandartlary” Baş döwlet gullugy tarapyndan sertifikatlaşdyrylandyr.

Onuň önümçiligi 2008-nji ýylda ulanmaga berlen, önümçilik kuwwaty ýylda 525 müň tonna deň bolan desgada amala aşyrylýar. Toplumyň taslamasynyň düzülmegi we tehnologiýalarynyň getirilmegi “Merichem Chemicals Refinery Services LLC” amerikan kompaniýasy tarapyndan amala aşyryldy, ýygnamak we gurnamak işlerini türkmen hünärmenleri ýerine ýetirdiler.

Çig maly düýpli arassalamak arkaly alynýan täze Jet A-1 kysymly uçar ýangyjynyň ilkinji tapgyryny Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň üsti bilen ýerlemek meýilleşdirilýär. 

Jet A-1 kysymly uçar ýangyjy Ýewropada, ABŞ-da we Kanadada ýolagçy uçarlarynyň gaz turbina hereketlendirijilerinde, şeýle-de “Airbus” we “Boeing” howa gämilerinde ulanylýar.

2022