Türkmenistanyň Prezidentiniň indiki ýyl Eýrana saparyna garaşylýar

BIZNES TÜRKMENISTAN
Türkmenistanyň Prezidentiniň indiki ýyl Eýrana saparyna garaşylýar
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow

Eýranyň Daşary işler ministri Hossein Amir Abdollahian bilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň arasynda duşenbe güni telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Onuň barşynda Eýranyň resmisi Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň saparynyň geljek ýylda amala aşyrylmagyna umyt bildirdi.

Iki ýurduň ýokary derejeli resmileri ikitaraplaýyn gatnaşyklar barada pikir alyşdylar. Bu barada Eýranyň Daşary işler ministrligi habar berdi.

Türkmenistan bilen Eýranyň arasyndaky giň gerimli gatnaşyklara ünsi çekip, Türkmenistanyň Daşary işler ministri ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmegiň zerurdygyny nygtady.

Raşid Meredowyň belleýşi ýaly, Eýranyň Prezidentiniň türkmen kärdeşi bilen telefon arkaly söhbetdeşligi we Raisiniň Gurbanguly Berdimuhamedowa ýakynda Aşgabatda geçirilen Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitiniň netijeli geçirilendigi üçin minnetdarlyk bildirmegi Eýran bilen Türkmenistanyň arasynda çuňňur hormatyň nyşanydyr.

Türkmenistanyň we Eýranyň Baştutanlary duşenbe güni geçirilen telefon arkaly söhbetdeşligiň barşynda ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmekde ykdysady we söwda hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň zerurdygyny bellediler.

2022