Türkmenistan we Eýran energiýa we ulag pudaklaryndaky hyzmatdaşlygyň ösüşini maslahatlaşdylar

BIZNES TÜRKMENISTAN
Türkmenistan we Eýran energiýa we ulag pudaklaryndaky hyzmatdaşlygyň ösüşini maslahatlaşdylar
Gepleşikleriň dowamynda taraplar Ykdysady hyzmatdaşlygy boýunça türkmen-eýran hökümetara toparynyň ähmiýetine ünsi çekdiler.

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow we Eýranyň Ykdysady diplomatiýa boýunça Daşary işler ministriniň orunbasary Mahdi Safari duşenbe güni Aşgabatda geçiren duşuşygyň dowamynda ýangyç-energetika, ulag we üstaşyr pudaklaryndaky özara hyzmatdaşlygyň ösüşi boýunça pikir alyşdylar.

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň edara binasynda geçirilen duşuşykda syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ugurlarda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň köp sanly meselesi ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň metbugat gullugy habar berdi.

Gepleşikleriň dowamynda taraplar Ykdysady hyzmatdaşlygy boýunça türkmen-eýran hökümetara toparynyň ähmiýetine ünsi çekdiler.

Şeýle-de diplomatlar şu ýylyň dowamynda geçiriljek bilelikdäki çärelere we ýygnaklara aýratyn üns berdiler.

Duşuşygyň ahyrynda resmiler däp bolan dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk we birek-birege hormat goýmak ýörelgelerine esaslanýan türkmen-eýran hyzmatdaşlygynyň mundan beýläk-de pugtalandyryljakdygyna ynam bildirdiler.

2022