Lebabyň dokma fabrikleri 91,5 million manatdan gowrak ýüplük eksport etdiler

BIZNES TÜRKMENISTAN
Lebabyň dokma fabrikleri 91,5 million manatdan gowrak ýüplük eksport etdiler
Türkmenabadyň pamyk egriji fabriginde geçen ýylda 49 million 496 müň manatlyk nah ýüplük öndürildi we onuň 20 million 72 müň 679 manatlygy eksport edildi.

Türkmenistanyň Lebap welaýatynyň çäginde ýerleşýän dokma fabrikleri 2022-nji ýylda öndüren nah ýüplükleriniň 91 million 565 müň 679 manatdan gowragyny daşary ýurtlara eksport etdiler.

Geçen ýylda Türkmenabadyň pamyk egriji fabriginde 49 million 496 müň manatlyk nah ýüplük öndürildi we onuň 20 million 72 müň 679 manatlygy eksport edildi. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty penşenbe güni habar berdi.

Şu döwürde Halajyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky nah ýüplük egriji fabriginde jemi 60 million 577 müň manatdan gowrak nah ýüplügi öndürilip, şonuň 26 million 452 müň manatdan gowragy daşary ýurtlara iberildi.

Habarda bellenilişi ýaly, Seýdiniň pagta egriji fabriginiň önümleriniň 45 million 43 müň manatdan gowragy eksport edildi.

Şeýle hem Lebap welaýatynyň telekeçileri 2022-nji ýylda 11 million 197 müň ABŞ dollaryna barabar bolan senagat harytlaryny eksport etdiler.

2022