Biznes

Lebaply senagatçylaryň eksporty $950 müňden geçdi

Şu ýylyň ilkinji 3 aýynda Lebap welaýatynda ýerleşýän hususy kärhanalaryň öndüren önümleriniň eksport möçberi 3 million 337 müň manada barabar boldy. Daşary pul birligine geçirilende,...

“Erkin gurluşyk” şu ýyl 95 müň nahal oturtdy

“Erkin gurluşyk” hususy kärhanasy şu ýylyň ilkinji aýlarynda 30 müň düýp üzüm nahalyny, 50 müň düýp ülje, 15 müň düýp alma, garaly, şetdaly, beýi ýaly ir-iýmişleriň görnüşlerini oturtdy. Türkmenistanyň Senagatçylar...
2022