Biznes

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň 9-sy hasaba alyndy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 9-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Gazagystandan, Özbegistandan we Owganystandan gelen telekeçiler Gyýanlynyň polimer zawodynyň önümi bolan...

Nebit we dokma önümeri TDHÇMB-de iň köp satylan harytlar boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 34-si hasaba alyndy.  Daşary ýurt walýutasyna Russiýadan, Beýik Britaniýadan,Germaniýadan, BAE-den, Şweýsariýadan, Türkiýeden, Singapurdan, Estoniýadan, Gazagystandan we beýleki...

Ýangyç we himiýa birža söwdalarynyň başynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 50-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Russiýa Federasiýasyndan, Beýik Britaniýadan, Singapurdan we Maltadan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti...

Budapeşt Aşgabat bilen has giň gatnaşyklara meýil edýär

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Wengriýanyň daşary işler we daşary söwda ministri Peter Siýýartonyň iş saparynyň çäklerinde onuň bilen gepleşikler geçirildi. Gеpleşikleriň gün tertibine abraýly halkara...
2022