Biznes

“Erkin gurluşyk” şu ýyl 95 müň nahal oturtdy

“Erkin gurluşyk” hususy kärhanasy şu ýylyň ilkinji aýlarynda 30 müň düýp üzüm nahalyny, 50 müň düýp ülje, 15 müň düýp alma, garaly, şetdaly, beýi ýaly ir-iýmişleriň görnüşlerini oturtdy. Türkmenistanyň Senagatçylar...

“Monotype” kompaniýasy türkmen şriftini satuwa çykardy

ABŞ-da ýerleşýän “Monotype” kompaniýasy taryhda ilkinji gezek Türkmenistanda döredilen şrifti özüniň “Myfonts” platformasynda satuwa çykardy. “Belli Creative” studiýasynyň sişenbe güni “Biznes Türkmenistan” internet neşirine beren maglumatyna...
2022