Teswirleme

“Lapis Lazuli” geçelgesi – Owganystandan Ýewropa barýan ýoldur

Bilermenler global pandemiýadan soňky ösüşi ilerlemekde täze hereketlendirijileriň arasynda ulag kommunikasiýalarynyň diwersifikasiýasyny görkezýärler. Bu, ilkinji nobatda, geçen ýyl deňizde ýük daşamak ugrunda dörän kynçylyklara garamazdan öz...

Türkmen önümleriniň eksporty: ösüş ugry

Bütindünýä söwda guramasynyň (BSG) bilermenleri 2020-nji ýylyň ikinji ýarymynda söwdanyň dikeldilmeginiň garaşylýan derejesinden has ýokary bolmagy baradaky maglumatlaryna esaslanyp, bu pudagyň geljegine umytly garaýarlar. Bilermenleriň...

Türkmenistanyň eksport möçberleri uly sepgitlere ýetdi

Türkmenistanda import edilýän harytlaryň ornuny tutmak we eksporty ösdürmek boýunça esasy taslamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär. Dünýädäki koronawirus ýagdaýyna garamazdan 2020-nji ýylda köp ugurdaky harytlaryň üpjünçiligi...

Türkmenistanyň ykdysadyýeti sanly ulgama geçirilýär

Birinji ýarym ýylyň jemlerine bagyşlanyp 3-nji iýulda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde Türkmenistanyň Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow ykdysadyýetiň ähli ulgamlaryna sanly tehnologiýalaryň işjeň ornaşdyrylmagyny ýurduň halk...

Türkmenistanda gowaça ekişligi telematik usulda dolandyrylýar

Häzirki günlerde Türkmenistanda dowam edýän gowaça ekiş möwsüminiň mehanizmleşdirilen işlerine ornaşdyrylan sanly ulgam bu ekerançylyk işini sanly tehnologiýalar we telematik ulgamy arkaly dolandyrmaga esaslanýar. Bu usulyň...
2022