22.06.2021
14.07.2021

“Türkmendeňizderýaýollary” gury ýük gämisini gurmak boýunça tender yglan edýär

“Türkmendeňizderýaýollary” agentligi “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019-2025 ýyllar üçin durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyna” laýyklykda Balkan welaýatyndaky gämi gurluşyk zawodynda 5000 tonnalyk gury ýük gämisini paýnama esasynda gurluşyga gatnaşmak üçin bäsleşik yglan edýär

Giňişleýin maglumat almak üçin görkezilen telefon belgilere ýüz tutup bilersiňiz:

Telefon belgiler:

+993 (243) 2-13-46, 2-38-43

Faks:

+993 (243) 2-62-51, 2-07-44

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Türkmenbaşy ş.
Bulary hem okaň
2022