18.06.2022
06.07.2022

Aşgabat şäher häkimligi eskalatorlary düýpli abatlamak boýunça bäsleşik yglan edýär

Aşgabat şäher häkimligi şäheriň Bitarap Türkmenistan şaýolunyň ugrundaky 28 sany eskalatory düýpli abatlamak boýunça potratçylary saýlap-seçip almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşyjylaryň ýüztutmalary 2022-nji ýylyň 6-njy iýulyna çenli kabul edilýär.

Bäsleşik 2022-nji ýylyň 14-nji iýulynda geçirilýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin gerekli resminamalary şäher häkimliginden alyp bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

+993 12 69-07-00

Aşgabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan şaýolunyň 17-nji jaýy.
Bulary hem okaň
2022