17.11.2022
17.12.2022

“Türkmen hemrasy” ÝGPJ tehniki enjamlary satyn almak boýunça bäsleşigiň möhletini uzaldýar

“Türkmen hemrasy” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti “Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ulgamy ösdürmegiň Konsepsiýasynda” kesgitlenen wezipeleri ýerine ýetirmek hem-de milli hemra aragatnaşyk ulgamynyň hyzmatlaryny giňeltmek maksady bilen, görkezilen tehniki enjamlary satyn almak boýunça bäsleşigiň möhletini uzaldýar

№1 - VSAT hemra aragatnaşyk stansiýalary (toplum):

  • Antenna 1,2 metr Rx TX Extended Ku-band - 50 sany
  • BUC 2 Wt, 12.75 - 13.25 GGs, F - 50 sany
  • LNB DRO, 10.70 - 11.70 GGs, F - 50 sany
  • Koaksial kabelleriň toplumy 2x30 m - 50 sany
  • Modem Newtec MDM - 2510 - 50 sany

№2 - VSAT hemra aragatnaşyk stansiýalaryň goşmaça ätiýaç enjamlary:

  • Antenna 1,2 metr Rx TX Extended Ku-band - 5 sany
  • BUC 2 Wt, 12.75 - 13.25 GGs, F - 5 sany
  • LNB DRO, 10.70 - 11.70 GGs, F - 5 sany

Bäsleşige gatnaşmak üçin ýazuw görnüşindäki arzany tabşyryp, agzalan enjamlaryň tehniki şertlerini almaly.

Bäsleşik boýunça teklipler çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) günüň dowamynda “Türkmen hemrasy” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinde kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

+993 12 92-18-12

Faks:

+993 12 92-18-31

Elektron salgysy:

techdep@turkmenhemrasy.gov.tm

Türkmenistan, Aşgabat şäheri, köçe N. Pomma 4
Bulary hem okaň
2022