19.11.2022
23.12.2022

Türkmen-Türk PTB-y audit barlagyny geçirmek boýunça tender yglan edýär

Türkmen-türk paýdarlar täjirçilik banky 2022-nji ýylyň netijesi boýunça maliýe hasabatlarynyň halkara standartlaryna laýyklykda, garaşsyz auditi geçirmek üçin halkara auditor kompaniýasyny saýlap almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmak üçin degişli ygtyýarnamalary we iş tejribesi bolan ähli gyzyklanýan edara görnüşli taraplar hem-de kompaniýalar çagyrylýar.

Bäsleşik boýunça resminamalary görkezilen salgy boýunça alyp bilersiňiz.

Bäsleşik teklipleri bildiriş çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) iş gününiň dowamynda ýapyk bukjada tabşyrylmaly.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 12 93-66-47

Elektron salgysy:

info@turkmenturkbank.com

Türkmenistan, Aşgabat ş., Magtymguly şaýoly, 111/2
Bulary hem okaň
2022