07.12.2022
07.01.2023

Lebap welaýat häkimligi attraksion we tehniki enjamlaryny satyn almak boýunça tender yglan edýär

Lebap welaýat häkimligi Dänew etrabynyň çäginde guruljak döwrebap “Çagalar dünýäsi” medeni-dynç alyş merkezi üçin daşary ýurtlardan attraksion we tehniki enjamlaryny satyn almak boýunça halkara bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänlerden edilýän talaplar:

  • bäsleşige gatnaşmak üçin, edaranyň doly salgysy, hasaplaşyk hasabatlary, ýazmaça ýüztutmasy zerur;
  • gurluşygyň taslama resminamalary bilen tanyşmaly.

Bäsleşik resminamalary aşakda görkezilen salgyda ýerleşýän welaýat häkimliginde kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

(+993 422) 2-00-18

Faks:

(+993 422) 2-00-53

Türkmenistan, Lebap welaýaty, Türkmenabat ş., Bitarap Türkmenistan köçesi 102
Bulary hem okaň
2022