19.06.2023
04.08.2023

Arkadag şäheriniň häkimligi seýsmik stansiýanyň gurmak boýunça halkara tender yglan edýär

Arkadag şäheriniň häkimligi seýsmik yrgyldylaryň anyk hasaplamasyny üpjün edýän seýsmik stansiýanyň taslamasyny düzmek we gurmak hem-de enjamlaşdyrmak boýunça halkara bäsleşik yglan edýär

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri Arkadag şäheriniň häkimliginiň edara binasynda 2023-nji ýylyň 4-nji awgustyna çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

+993 12 52-51-31

Elektron salgysy:

Arkadagcity@sanly.tm

Arkadag şäheriniň Arkadag şaýolunyň 30-njy jaýy.
Bulary hem okaň
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022