20.06.2023
24.07.2023

“Türkmenhowaýollary” agentliginiň Jemagat hojalyk kärhanasy tehniki hyzmat bermek boýunça tender yglan edýär

“Türkmenhowaýollary” agentliginiň Jemagat hojalyk kärhanasy awtomatiki ätiýaçlyk ulgamyna geçiş gurluşyny abatlamak we oňa tehniki hyzmat bermek boýunça tender yglan edýär

Ähli gyzyklanma bildirýän taraplar “Türkmenhowaýollary” agentliginiň Jemagat hojalyk kärhanasyna ýüz tutup bilerler.

Bäsleşik resminamalarynyň bukjasyny 550 (bäş ýüz elli) manat möçberde tölegi töläp (GBS-i we bank harajatlaryny hasaba almazdan) almaly.

Bäsleşik teklipleri 2022-nji ýylyň 20-nji iýunyna ýerli wagt bilen 15.00 çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

+993 12 48-67-03

Türkmenistan, Aşgabat ş., Atatürk köçesi 61
Bulary hem okaň
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022