17.11.2023
19.11.2023

Eýran Yslam Respublikasynyň 15-nji ýöriteleşdirilen sergisi

Eýran Yslam Respublikasynyň 15-nji ýöriteleşdirilen sergisi “Iran Project” 2023-nji ýylyň 17-19-njy noýabry aralygynda Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde geçiriler. Sergide Eýranyň 100-den gowrak öňdebaryjy kompaniýasy gurluşyk enjamlary, metal önümleri, durmuş enjamlary, azyk önümleri, sanitariýa we arassalaýyş önümleri, senagat we lukmançylyk enjamlary, awtoulaglar we başga-da senagat önümlerini hödürlär.

Türkmenistan, Aşgabat, Çandybil şaýoly 143
Bulary hem okaň
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022