28.11.2023
30.12.2023

''Türkmenistan'' DTB-y audit barlagyny geçirmek boýunça halkara tender yglan edýär

Türkmenistanyň ''Türkmenistan'' döwlet täjirçilik banky halkara ülňülere laýyklykda 2023-nji ýylyň maliýe netijeleri boýunça audit barlagyny geçirmek üçin halkara bäsleşik yglan edýär

Eýeçiligiň formasyna garamazdan ýerli guramalar we kärhanalar, şeýle hem degişli ygtyýarnamasy bolan daşary ýurt kompaniýalary bäsleşige gatnaşmaga çagyrylýar.

Bäsleşik teklipleri bildiriş çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) iş günüň dowamynda TDTB ''Türkmenistan'' binasynda kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

+99312 44-35-66

+99312 44-02-60

+99312 44-02-50

Elektron salgysy:

tnbktm@sanly.tm

Türkmenistan, Aşgabat ş., Görogly köçesi 79
Bulary hem okaň
2022