29.11.2023
13.12.2023

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy tehniki himikatlary we reagentleri satyn almak boýunça tender yglan edýär

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy tehniki himikatlary we reagentleri satyn almak boýunça №10114409 belgili tender yglan edýär

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölümine ibermelidir.

Tenderiň tehniki spesifikasiýasy we talaplary tender tapgyrynda berler.

Bäsleşigiň möhleti - 2023-nji ýylyň dekabr aýynyň 13-ne, sagat 23:59-a çenli.

Elektron salgylary:

Bahar.Nuryyeva@eni.com

Viktoriya.Nurberdiyeva@eni.com

Türkmenistan, Aşgabat ş.
Bulary hem okaň
2022