05.12.2023
19.12.2023

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy howa sowadyjylaryny satyn almak boýunça tender yglan edýär

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy howa sowadyjylaryny we elektrik enjamlaryny abatlamak boýunça №10107074/02 belgili tender yglan edýär

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölümine ibermelidir.

Tenderiň tehniki spesifikasiýasy we talaplary tender tapgyrynda berler.

Bäsleşigiň möhleti - 2023-nji ýylyň dekabr aýynyň 19-na, sagat 23:59-a çenli.

Elektron salgylary:

Bahar.Nuryyeva@eni.com

Viktoriya.Nurberdiyeva@eni.com

Türkmenistan, Aşgabat ş.
Bulary hem okaň
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022