Sergiler

KAZAGRO/KAZFARM 2020

21.10.2020 23.10.2020

2020-nji ýylyň 21 - 23-nji oktýabry aralygynda Astana şäherinde “KAZAGRO/KAZFARM 2020” atly oba hojalyk we maldarçylyk boýunça halkara sergi geçiriler. Degişli...

Gazagystan, Astana, Dostyk köçesi 3

ASTANA BUILD 2020

20.05.2020 22.05.2020

2020-nji ýylyň 20 - 22-njy maýy aralygynda Astana şäherinde “ASTANA BUILD 2020” atly gurluşyk, interýer, ýyladyş we howalandyryş boýunça halkara...

Gazagystan, Astana, Dostyk köçesi 3

ECOTECH 2020

20.05.2020 22.05.2020

2020-nji ýylyň 20 - 22-njy maýy aralygynda Astana şäherinde “ECOTECH 2020” atly galyndylary gaýtadan işleýiş tehnologiýalarynyň we daşky gurşawy goramak...

Gazagystan, Astana, Dostyk köçesi 3

KIOGE 2020

07.10.2020 09.10.2020

2020-nji ýylyň 07 - 09-njy oktýabry aralygynda Almata şäherinde “KIOGE 2020” atly halkara nebitgaz sergisi we maslahaty geçiriler. “KIOGE 2020” sergisiniň...

Gazagystan, Almata ş., Timirýazew köçesi 42

KAZBUILD ALMATY 2020

08.09.2020 10.09.2020

2020-nji ýylyň 8 10-nji sentýabry aralygynda Almata şäherinde “KAZBUILD ALMATY 2020” atly gurluşyk we penjire, gapy, howly, keramika we daş interýerleriniň halkara...

Gazagystan, Almata ş., Timirýazew köçesi 42

GLOBAL OIL & GAS ATYRAU 2020

08.04.2020 10.04.2020

2020-nji ýylyň 08 - 10-njy aprel aralygynda Atyrau şäherinde Demirgazyk Hazar sebitleýin nebitgaz sergisi geçiriler. “GLOBAL OIL & GAS ATYRAU 2020”...

Gazagystan, Atyrau ş., Smagulowa köçesi 5a

KITF 2020

14.04.2020 16.04.2020

2020-nji ýylyň 14 - 16-njy apreli aralygynda Almata şäherinde “KITF 2020” atly syýahatçylyk we syýahat boýunça halkara sergi geçiriler. Degişli pudaklar: Syýahatçylyk...

Gazagystan, Almata ş., Timirýazew köçesi 42

CENTRAL ASIA OFFICE 2020

27.05.2020 29.05.2020

2020-nji ýylyň 27 - 29-njy maýy aralygynda Almata şäherinde “CENTRAL ASIA OFFICE 2020” atly ofis enjamlarynyň, dizaýnlaryň, kanselýariýa we ýadygärlik...

Gazagystan, Almata ş., Timirýazew köçesi 42

INTERFOOD ASTANA 2020

27.05.2020 29.05.2020

2020-nji ýylyň 27 - 29-njy maýy aralygynda Astana şäherinde “INTERFOOD ASTANA 2020” atly azyk önümleriniň, içgileriň, gaplama we azyk senagaty üçin...

Gazagystan, Astana, Dostyk köçesi 3

FURNITURE & INTERIOR KAZAKHSTAN 2020

10.06.2020 13.06.2020

2020-nji ýylyň 10 - 13-nji iýun aralygynda Almata şäherinde “FURNITURE & INTERIOR KAZAKHSTAN 2020” atly öý we ofis mebelleriniň, interýer...

Gazagystan, Almata ş., Timirýazew köçesi 42
2022