02.03.2021
04.03.2021

AgroWorld Uzbekistan 2021

2021-nji ýylyň 02 - 04-nji marty aralygynda Daşkent şäherinde “AgroWorld Uzbekistan 2021” atly 16-njy halkara oba hojalyk sergisi geçiriler.

“AgroWorld Uzbekistan 2021” Özbegistanyň agrosenagat toplumynyň kärhanalarynyň köp sanly hünärmenine önümleri we hyzmatlary görkezmek üçin täsirli platformadyr. Sergä gelýänler oba hojalygy, fermalar, gaýtadan işleýän pudaklar, maldarçylyk fermalary, galla kärhanalary we ş.m. Sergä gelýänleriň 84% -i satyn alyş kararlaryna täsir edýän adamlardyr.

Sergi oba hojalyk we maldarçylyk önümlerini öndürmek, gaýtadan işlemek we saklamak bilen meşgullanýan guramalar üçin satyn alyş we döwrebaplaşdyryş meýilnamasyny düzmekde möhüm rol oýnaýar.

Serginiň geçiriljek ýeri: “Uzexpocentre” Milli sergi kompleksi.

Özbegistan, Daşkent
Bulary hem okaň