“Daluw” kompaniýasy “Schneider Electric” brendiniň önümlerini hödürleýär

“Daluw” kompaniýasy “Schneider Electric” brendiniň önümlerini hödürleýär
“Schneider Electric” fransuz brendiniň önümlerini kompaniýanyň Türkmenistandaky resmi distribýutoryndan satyn alyp bilersiňiz.

“Schneider Electric” – öňdebaryjy fransuz brendi bolup, ol ýaşaýyş, ofis we senagat jaýlarynda gurnamak üçin niýetlenen elektrik önümlerini we awtomatlaşdyryş enjamlaryny öndürmek bilen meşgullanýar.

“Schneider Electric” rozetkalary, togy öçürip ýakyjylary (wyklýuçatel), kontaktorlary, awtomatik togy öçürip ýakyjylary, gorag söndüriji guraly, üznüksiz elektrik üpjünçiligi we howpsuzlyk ulgamlary bolan elektrik harytlary we enjamlary öndürmekde ýöriteleşýär.

Fransuz brendiniň önümleri hilli we döwrebap dizaýny bilen tapawutlanýarlar. Her bir müşderi dürli modelleriň we reňkleriň kömegi bilen ýaşaýyş ýa-da senagat jaýlarynyň içerki interýeriniň belli bir stiline laýyk gelýän önümi saýlap biler.

Häzirki wagtda “Schneider Electric” ýokary hiliň we tehnologiki kämilligiň nyşanydyr.

“Schneider Electric” fransuz brendiniň önümlerini kompaniýanyň Türkmenistandaky resmi distribýutoryndan satyn alyp bilersiňiz:

“Daluw” kompaniýasynyň salgysy: Aşgabat şäheri, G.Kulyýew köçesiniň 23-nji jaýy (“Myratly Gadam” binasy)

Habarlaşmak üçin telefon belgi: +99364-70-33-39

E-mail salgysy: market@daluw.biz

Web sahypasy: www.daluw.biz

2022