Multimediýa

Aşgabatda neşir önümleriniň halkara sergisi geçirildi

Aşgabat şäherinde “Kitap – hyzmatdaşlygyň we ösüşiň ýoly” atly neşir önümleriniň XIII halkara kitap sergi-ýarmarkasyna we ylmy maslahatyna hususy pudagyň wekilleri hem işjeň gatnaşdy. 5-6-njy noýabrda...

Tebigy gaz durnukly energiýa geçmek üçin "köpri" bolar

Türkmenistanyň Söwda senagat edarasynda “Türkmenistanyň nebiti we gazy – 2019” atly 24-nji halkara maslahaty öz işine başlady. Açylyşda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň orunbasary Myratgeldi Meredow çykyş etdi....

Senagat pudagyna bagyşlanan sergide dokma ugry agdyklyk edýär

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda “Türkmenistanyň senagat pudaklarynyň ösüşiniň esasy ugurlary” atly halkara sergisi sişenbe güni öz işine başlady. Sergide ýerli senagat pudagynyň döwlete degişli önümçilik ugurlary...

Aşgabatda GDA-nyň baş diplomatlary duşuşdy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde penşenbe güni Garaşsyz Döwletler Arkalaşygynyň Daşary işler ministrleriniň geňeşiniň mejlisi geçirildi. Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň başlyklyk etmeginde geçirilen mejlise...

Aşgabatda Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi açyldy

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň 28 ýyllyk baýramyna bagyşlanan sergisi duşenbe güni öz işine başlady. Däp bolup gelýän sergä ykdysadyýetiň döwlet...

El işleriniň bazary

Şenbe güni Aşgabat şäherinde ýerleşýän “Bagtyýarlyk” söwda-dynç alyş merkezinde el işleriniň bazary geçirildi. Dürli görnüşli bezegler, el nagyşlary ýerleşdirilen torbalar, şekillendiriş we zergärçilik sungaty bilen...
2022