“Ýewraziýa – biziň öýümiz” atly sergide täze türkmen önümleri hödürlener

BIZNES TÜRKMENISTAN
“Ýewraziýa – biziň öýümiz” atly sergide täze türkmen önümleri hödürlener
Sergi Russiýanyň Ýewraziýa Ykdysady Bileleşiginde (EAEU) başlyk etmeginde "Sirius" atly ylym we sungat seýilgähiniň çäginde geçirilýär. (Surat: belarustourism)

Türkmenistan 7-9-njy iýun aralygynda Russiýanyň Soçi şäherinde geçirilýän “Ýewraziýa – biziň öýümiz” atly sergide öz täze önümlerini hödürlär. Bu barada Türkmenistanyň Russiýadaky ilçihanasy çarşenbe güni habar berdi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ykdysady, bank we halkara maliýe guramalary meseleleri boýunça orunbasary Hojamyrat Geldimyradowyň gatnaşmagynda çarşenbe güni Soçi şäherinde geçirilen Ýewraziýa Ykdysady Komissiýasynyň we GDA-nyň hökümet Baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisinde sergide täze türkmen önümleriniň görkeziljekdigi mälim edildi.

Sergide Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi, Dokma senagaty ministrligi, “Türkmenhimiýa” döwlet konserni we Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary tarapyndan täze öndürilen önümler görkeziler.

Sergi Russiýanyň Ýewraziýa Ykdysady Bileleşiginde (EAEU) başlyk etmeginde "Sirius" atly ylym we sungat seýilgähiniň çäginde geçirilýär.

2022