“Hemsaýa” 10 gektar ýerde banan ýyladyşhanasyny açmagy meýilleşdirýär

BIZNES TÜRKMENISTAN
“Hemsaýa” 10 gektar ýerde banan ýyladyşhanasyny açmagy meýilleşdirýär
Banan ýyladyşhanasynda alnyp barylýan işlerden bir pursat, Türkmenistan.

“Hemsaýa” hojalyk jemgyýeti şu ýyl Ahal welaýatynyň Kaka etrabynda banan önümçiligine niýetlenen ýene 10 gektar ýyladyşhanany işe başlatmagy meýilleşdirýär. Bu barada telekeçi Döwletgeldi Ballyýewiň “Biznes reklama” gazetinde duşenbe güni çap edilen makalasynda habar berilýär.

Häzirki wagtda “Hemsaýa” hojalyk jemgyýetine degişli 5 gektar ýyladyşhanada bananyň “Kawendiş” görnüşi ýetişdirilýär we onda 40-dan gowrak hünärmen zähmet çekýär.

Türkmenistanda häzirki wagtda 90-100 gektar, sarp edilişiň geljekde 15 müň tonna çenli artmagy bilen 115-120 gektar ýyladyşhanada ýetişdirilen banany diňe içerki bazarda ýerlemäge mümkinçilik bar diýlip hasaplanylýar.

Mundan başga-da, “Ferhar” hojalyk jemgyýeti hem Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynda banan önümçiligini giňden alyp barýar.

2022