Ýanwar-aprel: Türkmen-özbek söwda dolanyşygy $288 milliona deň boldy

BIZNES TÜRKMENISTAN
Ýanwar-aprel: Türkmen-özbek söwda dolanyşygy $288 milliona deň boldy
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Batyr Atdaýew bilen Özbegistanyň Premýer-ministriniň orunbasary, Maýa goýumlar we daşary söwda ministri Jamşid Hojaýewiň arasynda geçirilen duşuşyk, Daşkent, Özbegistan

Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky söwda dolanyşygynyň möçberi 2024-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda 288 million ABŞ dollaryna deň boldy. Bu barada Özbegistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň çarşenbe güni çap eden hasabatynda maglumat berildi.

Hasabat döwründe Özbegistan Türkmenistandan 257,8 million ABŞ dollaryna deň bolan önümi import etdi. Degişli döwürde ýurduň Türkmenistana eksporty 30,7 million ABŞ dollaryna barabar boldy.

Özbegistanyň şu ýylyň dört aýyndaky umumy daşary söwda dolanyşygy 20,9 milliard ABŞ dollaryna deň bolup, 2023-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 1,2 milliard ABŞ dollary möçberinde ýa-da 5,9 göterim ýokarlandy.

Özbegistanyň Türkmenistan bilen daşary söwda dolanyşygy 2023-nji ýylyň ýanwar-mart aýlarynda 263,4 million ABŞ dollaryna deň boldy.

 

2022