Türkmenistanyň we Gazagystanyň Baş diplomatlary ykdysady gatnaşyklary ösdürmegi maslahatlaşdylar

TMKÝUKA
Türkmenistanyň we Gazagystanyň Baş diplomatlary ykdysady gatnaşyklary ösdürmegi maslahatlaşdylar
Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow bilen Gazagystan Respublikasynyň daşary işler ministri Murat Nurtleuwyň arasyndaky duşuşyk, 2024-nji ýylyň 8-nji iýuny, Astana, Gazagystan

8-nji iýulda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşit Meredow Astana iş saparynyň çäginde Gazagystan Respublikasynyň daşary işler ministri Murat Nurtleu bilen duşuşdy. Bu hakda Gazagystanyň Daşary işler ministrligi habar berýär.

Gepleşikleriň dowamynda taraplar Gazak-Türkmen hyzmatdaşlygynyň döwlet we syýasy, söwda-ykdysady, ulag-üstaşyr, energiýa we medeni-ynsanperwer ugurlardaky geljegi, şeýle hem ýakynda iň ýokary derejede geçiriljek halkara çäreleriň iş tertibini ara alyp maslahatlaşdylar.

Murat Nurtleu Raşit Meredowy Gazagystanda Türkmenistanyň Medeniýet günleriniň üstünlikli geçirilmegi, şeýle hem Astanada türkmen akyldary we şahyry Magtymguly Pyragynyň ýadygärligiň açylmagy bilen gutlady.

Çeşme: Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi

2022