Lebedew Türkmenistanyň "Bitaraplyk" ordeni bilen sylaglandy.

BIZNES TÜRKMENISTAN
Lebedew Türkmenistanyň "Bitaraplyk" ordeni bilen sylaglandy.
"Bitaraplyk" ordeni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan gowşuruldy.

GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy – Ýerine ýetiriji sekretary Sergeý Lebedew Türkmenistanyň "Bitaraplyk" ordeni bilen sylaglandy.

Aşgabadyň “Oguzkent” myhmanhanasynda anna güni geçirilýän GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň giňişleýin mejlisinde bu orden Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan gowşuruldy.

Täzeden wezipä bellenilmegi bilen bagly bildirilen ynama sag bolsun aýdan Lebedew Arkalaşygyň işine ýerlikli garajakdyklaryny belledi.

2022