Lebedew Türkmenistanyň "Bitaraplyk" ordeni bilen sylaglandy.

BIZNES TÜRKMENISTAN
Lebedew Türkmenistanyň "Bitaraplyk" ordeni bilen sylaglandy.
"Bitaraplyk" ordeni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan gowşuruldy.

GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy – Ýerine ýetiriji sekretary Sergeý Lebedew Türkmenistanyň "Bitaraplyk" ordeni bilen sylaglandy.

Aşgabadyň “Oguzkent” myhmanhanasynda anna güni geçirilýän GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň giňişleýin mejlisinde bu orden Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan gowşuruldy.

Täzeden wezipä bellenilmegi bilen bagly bildirilen ynama sag bolsun aýdan Lebedew Arkalaşygyň işine ýerlikli garajakdyklaryny belledi.