SNGIZ 441,2 müň tonna golaý nebiti gaýtadan işledi

BIZNES TÜRKMENISTAN
SNGIZ 441,2 müň tonna golaý nebiti gaýtadan işledi
Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawody dizel ýangyjynyň 124,2 müň tonna golaýyny we ýol bitumynyň 29,9 müň tonna golaýyny öndürdi.

Türkmenistanyň Lebap welaýatynda ýerleşýän Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawody (SNGIZ) geçen on bir aýyň dowamynda 441,2 müň tonna golaý nebiti gaýtadan işledi.

“Türkmen gündogary” gazetiniň şenbe güni habar berşi ýaly, SNGIZ-de benziniň 224,8 müň tonnadan gowragy öndürilip, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 114,8 göterim ösüş depgini gazanyldy.

Mundan başga-da, SNGIZ geçen döwürde dizel ýangyjynyň 124,2 müň tonna golaýyny we ýol bitumynyň 29,9 müň tonna golaýyny öndürdi.

2017-nji ýylyň maýynda SNGIZ-de ABŞ-niň we BAE-niň kompaniýalarynyň gatnaşmagynda gurlan katalitik riforming desgasy işe girizildi.

Kärhanada benzini gaýtadan işlemegiň hasabyna ýeňil benzin we suwuklandyrylan gaz ýaly önümler hem öndürilýär. Bu taslama ABŞ-nyň “Westport Trading Europe Limited” kompaniýasy tarapyndan türkmen hünärmenleriniň gatnaşmaklarynda ýerine ýetirildi.

2015-nji ýylda zawodyň düzüminde ýyllyk 37.2 müň tonna ýol bitumyny öndürmäge ukyply desga guruldy.