Türkmenistanyň Prezidenti noýabrda sapar bilen BAE-ne barar

BIZNES TÜRKMENISTAN
Türkmenistanyň Prezidenti noýabrda sapar bilen BAE-ne barar
Duşuşyga Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň başlygy Rahymberdi Jepbarow hem gatnaşdy.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow şu ýylyň noýabr aýynda Birleşen Arap Emirliklerine (BAE) sapar amala aşyrar.

Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Berdinyýaz Mätiýew we BAE-niň Türkmenistandaky ilçisi Ahmed Al-Haý Al-Hameli anna güni Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde geçirilen duşuşykda geljekki saparyň guramaçylyk meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Bu barada BAE-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy habar berdi.

Duşuşyga Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň başlygy Rahymberdi Jepbarow hem gatnaşdy.

Şeýle-de söhbetdeşligiň dowamynda taraplar BAE bilen Türkmenistanyň arasyndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklary maslahatlaşdylar.

BAE-nyň Prezidenti Şeýh Mohammed Bin Zaýed Al Nahaýýan iýul aýynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowy BAE sapara çagyrdy.

Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022