Lebapda konditer, et, şöhlat we çörek önümleriniň önümçilik depginini ýokarlandy

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Lebapda konditer, et, şöhlat we çörek önümleriniň önümçilik depginini ýokarlandy
Gündogar sebitiň telekeçileri söwda nokatlaryna şöhlat we şöhlat önümleriniň 221,65 tonnasy iberdiler.

Lebap welaýatynyň telekeçileri 2022-nji ýylyň dowamynda konditer, et, şöhlat we çörek önümlerini öndürmegiň depginini ýokarlandyrdylar. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty penşenbe güni habar berdi.

Lebap welaýatynyň hususyýetçileri geçen ýylyň dowamynda 491,13 tonna konditer önümlerini taýýarladylar. Bu döwürde Türkmenabat şäherinde ýerleşýän “Daýançly zaman” hojalyk jemgyýeti 136 tonna, “Paýtun” hususy kärhanasy 81 tonna, Çärjew etrabynda ýerleşýän “Ata miras” hususy kärhanasynyň bolsa 66 tonna golaý konditer önümlerini öndürdi.

Şeýle hem welaýatyň telekeçileri 2022-nji ýylda 245,76 tonna et önümlerini öndürdiler. Gündogar sebitiň telekeçileri söwda nokatlaryna şöhlat we şöhlat önümleriniň 221,65 tonnasy iberdiler.

Telekeçi Rozymyrat Töräýewiň Türkmenabat şäherinde ýerleşýän “Müň däne” hususy kärhanasynyň öndürýän “Saglyk” haryt nyşanly çörek we çörek önümleri hem alyjylaryň arasynda uly islege eýedir. Türkmenistanyň beýleki welaýatlaryna hem ugradylýan bu önümiň geçen ýylyň dowamynda 670 tonnadan gowragy öndürilip, alyjylara hödürlendi.

Şeýle hem Lebap welaýatynyň telekeçileri 2022-nji ýylda 11 million 197 müň ABŞ dollaryna barabar bolan senagat harytlaryny eksport etdiler.

2022