Jemgyýet

Aşgabatda täze söwda-dynç alyş we işewürlik merkezi gurlar

Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow şaýolunyň ugrunda täze söwda-dynç alyş we işewürlik merkeziniň gurulmagy meýilleşdirilýär. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Merkezi banky ady agzalan merkeziň taslamasyny düzmek we gurmak...

Arkadag şäheriniň dolandyryş çägi 119 gektar artdyrylar

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy Dünýägözel Gulmanowa Ministrler Kabinetiniň anna güni geçirilen nobatdaky mejlisiniň barşynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa “Arkadag şäheriniň dolandyryş çägine üýtgetmeler girizmek hakynda” Mejlisiň...

“TM-CELL” ulanyjylara wirtual telefon belgileri hödürledi

Türkmen paýtagtynda geçirilen telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň “Türkmentel-2023” atly XVI halkara serginiň we ylmy maslahatyň çäklerinde “Altyn Asyr” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti...

Türkmenistan Palestina ynsanperwerlik kömegini iberdi

Türkmenistan penşenbe güni Palestinanyň halkyna, ilkinji nobatda palestin çagalary üçin ynsanperwerlik kömegini ugratdy. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow 2023-nji ýylyň noýabr aýynda ynsanperwerlik kömegini ibermek barada degişli...
2022