Jemgyýet

Türkmenistanda BAE-niň merhum Prezidentiniň adyna sadaka berildi

Anna güni Aşgabatda ýerleşýän Köşi we Ahal welaýatynda ýerleşýän Gökdepe metjitlerinde Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Birleşen Arap Emirlikleriniň merhum Döwlet Baştutany...

Türkmen lukmanlarynyň 150-si Germaniýa iş saparyna ugradylar

Lukmançylygyň dürli ugurlary boýunça Türkmenistanyň lukmanlarynyň 150-sininiň Germaniýanyň öňdebaryjy klinikalaryna hünär kämilligini ýokarlandyrmak we tejribe alyşmak üçin iş saparyna ugradylmagy meýilleşdirilýär. Bu barada Saglygy goraýyş we...
2022