Jemgyýet

Aşgabatda ilkinji IT-meýdançasy peýda bolar

Ýakyn wagtda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň çäginde ilkinji IT-meýdançasyny açmak meýilleşdirilýär. Bu barada “Neýtralnyý Türkmenistan” gazeti penşenbe güni habar berdi. Habarda bellenilişi ýaly,...

Türkmenistan Kioto konwensiýasyna goşular

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurduň gümrük amallarynyň ýeňilleşdirilmegi we sazlaşyklygy hakynda Halkara konwensiýa (Kioto konwensiýasy) goşulmagy hakyndaky teklibi goldady. TDH habarlar agentliginiň habar berşi ýaly, Türkmenistanyň...

“Türkmenaragatnaşyk” wideoaragatnaşyk ulgamyny döwrebaplaşdyrýar

“Türkmenaragatnaşyk” agentligine Birleşen Arap Emirliklerinde ýerleşýän “Vialeх FZE” kompaniýasy bilen wideoaragatnaşyk ulgamyny döwrebaplaşdyrmak üçin enjamlary, programma üpjünçiligini we ygtyýarnamalary satyn almak boýunça şertnama baglaşmaga ygtyýar...

Türkmenistanda pasport ulgamynyň işi kämilleşdirilýär

Çarşenbe güni geçirilen Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisiniň barşynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanda pasport ulgamynyň işini kämilleşdirmek hakynda Permana gol çekdi. Bu barada TDH...
2022