Türkmenistanda öndürildi

Ahally telekeçi organiki dökünleriň önümçiligini ýola goýdy

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy Arslan Garajaýewiň Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çäginde ýerleşýän kärhanasynda organiki dökünleriň önümçiligi ýola goýuldy. Bu barada “Rysgal” gazetiniň...
2022