“Ak hünji” kompaniýasy giňeldilen polistiroldan ýasalan kassetalary öndürip başlady

BIZNES TÜRKMENISTAN
“Ak hünji” kompaniýasy giňeldilen polistiroldan ýasalan kassetalary öndürip başlady
“Ak hünji” hususy kärhanasynda alnyp barylýan önümçilikden bir pursat

“Ak hünji” hususy kärhanasy şu ýyl ýyladyşhanalarda nahallary ösdürip ýetişdirmek üçin köpükden (giňeldilen polistiroldan) ýasalan kassetalary öndürip başlady. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty çarşenbe güni habar berdi.

Tohum kassetalary tutuş dünýäde ýyladyşhanalarda nahal ösdürip ýetişdirmek we topraksyz emeli ýaprakly gök önümleri ösdürip ýetişdirmek üçin giňden ulanylýar.

Habarda bellenilişi ýaly, täze önüm gidroponikada gök önümleri ösdürip ýetişdirmek üçin öňdebaryjy tehnologiýalary ulanýan Türkmenistanyň ýyladyşhanalarynyň artýan islegini kanagatlandyrmak üçin döredildi.

Bu kompaniýa geljekde Türkmenistanyň fermalarynda iň köp isleg bildirilýän dürli görnüşli kassetalary öndürmegi meýilleşdirýär.

“Ak hünji” hususy kärhanasy 2009-njy ýylda esaslandyrylyp, ol häzirki wagtda ýurtda giňeldilen polistiroldan (EPS) ýylylyk izolýasiýasyny we bezeg harytlaryny, şeýle-de sendwiç panellerini öndürýän öňdebaryjy kärhanalaryň biridir.

2022