03.11.2024
06.11.2024

PACK EXPO International 2024

“PACK EXPO International” sergisi 50 000 gowrak gatnaşyjylary, şol sanda bu ugurda işleýän kompaniýalaryň ýolbaşçylaryny, inženerleri, ylmy barlaglar we täze tehnologiýalar, marketing we marketing menejerleri, hil gözegçileri, alyjylary, dizaýleri we belli sarp ediş önümleri öndüriji kompaniýalarynyň (CPG) wekillerini öz içine alýar.

Kategoriýa: Gaplama tehnologiýalary we gaplar, Sarp ediş harytlary, poligrafiýa, öý himiki serişdeleri

Guramaçy: PMMI (Packaging Machinery Manufacturers Institute), ISPE (International Society for Pharmaceutical Engineering)

Geçirilýän ýeri: McCormick Place

Geçiriliş yzygiderliligi: her 2 ýylda bir gezek

Web sahypasy: www.packexpointernational.com

Çikago, ABŞ
Bulary hem okaň
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022