24.10.2023
26.06.2023

FoodWeek Uzbekistan 2023

Kategoriýa: Iýmit we içgiler, Kofe, çaý, kakao, şokolad, süýt, doňdurma, peýnir, et, guş, deňiz önümleri, azyk önümleriň önümçiligi üçin enjamlar, iýmit goşundylary, ysly zatlar, ýag, miweler we gök önümler, çörek we konditer önümleri

Guramaçy: Expo Position

Geçirilýän ýeri: Uzexpocentre

Ýygylygy: her ýyl

Serginiň esasy bölümleri:

  • Iýmit we içgiler
  • Azyk senagaty üçin enjamlar
  • Gaplaýyş tehnologiýalary we enjamlary
Daşkent, Özbegistan
Bulary hem okaň
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022