29.07.2023
01.09.2023

“Türkmenatlary” döwlet birleşigi döwrebap athanany gurmak boýunça bäsleşik yglan edýär

“Türkmenatlary” döwlet birleşigi Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynda 200 baş at saklamaga niýetlenen döwrebap athanany gurmak boýunça bäsleşik yglan edýär

Gyzyklanma bildirýän taraplar tehniki talaplary almak üçin “Türkmenatlary”döwlet birleşiginiň hojalyk hasaplaşygyndaky bejeriş-gurluşyk bölümine ýüz tutup bilerler.

Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) iş gününiň dowamynda kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 12 21-12-68

+993 12 21-02-98

Aşgabat şäheriniň Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 166-njy jaýy
Bulary hem okaň
2022