28.11.2023
30.11.2023

Agro Pack Turkmenistan 2023

Web sahypasy: agro-pack.com

Geçirilýän senesi: 2023-nji ýylyň 28-30-njy noýabry

Iş wagty: 10.00 - 18.00

Geçirilýän ýeri: Türkmenistan / Türkmenistan Söwda-senagat palatasynyň binasy

2023-nji ýylda sergä gatnaşjak kompaniýalaryň garaşylýan sany: 150

Guramaçylar: So Fuar

Bu halkara sergide Azerbaýjanyň, Germaniýanyň, Hytaýyň, Moldowanyň, Özbegistanyň, Türkiýäniň degişli pudaklarynyň kompaniýalary öz önümleri we hyzmatlary bilen tanyşdyrarlar. Şeýle-de Gollandiýanyň, Russiýanyň we Eýranyň ýörite pawilýonlary gurnalar. 

Serginiň bölümleri:

  • azyk önümçiliginiň enjamlary;
  • faplama önümleri we gaplama enjamlary;
  • azyk önümleri we iýmit goşundylary;
  • çörek we çörek önümleriniň tehnologiýalary;
  • däne saklaýyş we degirmen ulgamlary;
  • ýyladyşhana, bagçylyk we tokaýçylyk ugurlary;
  • guşçulyk we maldarçylyk üçin niýetlenen enjamlar;
  • oba hojalyk önümleri, tohumlar we dökünler
  • suwaryş ulgamlary. 

“Agro-Pak” sergisi ozal Özbegistanda we Yrakda gurnaldy we ýokary netijelilige eýe boldy.

Türkmenistan, Aşgabat, Çandybil şaýoly 143
Bulary hem okaň
2022