Sergiler

International Saudi Halal Expo 2023

19.11.2023 21.11.2023

International Saudi Halal Expo – bu sergi ýerli we halkara işewürlere halal durmuş ýörelgesi barada öwrenmäge we halal önümçiligini öwrenmegiň...

Er-Riýad, Saud Arabystan

Bazaar Berlin 2023

08.11.2023 12.11.2023

50 ýyldan gowrak wagt bäri Bazar Berlin "ýerli önümleriň dünýä bazary" konsepsiýasyny üstünlikli durmuşa geçirýär. Bazaar Berlin ýylda bir gezek...

Берлин, Германия

Zuchex 2023

14.09.2023 17.09.2023

Zuchex – bu hojalyk harytlar, ýadygärlik sowgatlar we hojalyk enjamlar boýunça halkara söwda sergisi Sentýabr aýynyň 14-17-i aralygynda Türkiýanyň Stambul...

Stambul, Türkiýe

Central Asia Office 2023

14.05.2023 17.05.2023

Central Asia Office – bu ofis we okuw esbaplary, kanselýariýa harytlary boýunça halkara sergidir. Sergi  bu ugurda täze hyzmatdaşlar, lomaý...

Almaty, Gazagystan

TuttoFood 2023

08.05.2023 11.05.2023

TUTTOFOOD – halkara sergisi azyk önümler we içgiler boýunça halkara B2B söwda ýarmarkasydyr. Sergi bary-ýogy alty gezek geçirildi, ýöne eýýäm...

Milan, Italiýa

Türkmenistanyň gurluşygy, senagaty, energetikasy – 2023

06.08.2023 07.08.2023

2023-nji ýylyň 6-7-nji awgust aralygynda Aşgabatdaky Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda “Türkmenistanyň gurluşygy, senagaty, energetikasy – 2023” (Turkmen Energetika-2023) atly sergi hem-de...

Türkmenistan, Aşgabat ş., Çandybil şaýoly 143

Türkmenistanyň söwda toplumynyň sergisi

04.04.2023 06.04.2023

2023-nji ýylyň 4-6-njy aprel aralygynda Aşgabatdaky Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda haly, dokma we söwda pudaklaryny ösüşine bagyşlanan Türkmenistanyň söwda toplumynyň sergisi...

Türkmenistan, Aşgabat ş., Çandybil şaýoly 143

“Ak şäherim Aşgabat” atly XXII köpugurly halkara sergi

24.05.2023 25.05.2023

Aşgabat şäheriniň häkimligi bilen Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy “Ak şäherim Aşgabat” atly XXII köpugurly halkara sergä gatnaşmaga çagyrýar. Bu sergi 24-25-nji...

Türkmenistan, Aşgabat ş., Çandybil şaýoly 143
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022