13.12.2023
15.12.2023

ArabPlast 2023

ARABPLAST - Plastmassa, nebithimiýa, gaplaýyş we rezin senagatlarynyň halkara sergisi 13-15-nji dekabry aralygynda BAE-nyň Dubaý şäherindäki halkara konwensiýa we sergi merkezinde geçiriler.

Bu sergi plastmassa önümçiliginde işleýän iri oýunçylary çekmäge we halkara hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilen.

Sergide alyja-da, öndürijä-dä hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklary berkitmek, täze hyzmatdaşlar bilen ýüzbe-ýüz duşuşmak, bu ugurda täze innowasiýalary ara alyp maslahatlaşmak we uly göwrümli şertnamalara gol çekmek üçin mümkinçilikler döredilýär.

Kategoriýa: Senagat inženeriýasy, polimerler we kompozitler, plastmassa

Guramaçy: Al Fajer Information & Services

Sergi merkezi: Dubai World Trade Centre (DWTC)

Geçirilýän yzygiderligi: her 2 ýylda bir gezek

Web sahypasy: www.arabplast.info

Dubaý, BAE
Bulary hem okaň
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022
ENG TM РУС