Aşgabatda Türkmenistanyň, Täjigistanyň we Özbegistanyň Döwlet Baştutanlarynyň ilkinji sammiti geçirildi

Aşgabatda Türkmenistanyň, Täjigistanyň we Özbegistanyň Döwlet Baştutanlarynyň ilkinji sammiti geçirildi
Türkmenistanyň, Özbegistanyň we Täjigistanyň Döwlet Baştutanlarynyň ilkinji üçtaraplaýyn sammiti, 2023-nji ýylyň 4-nji awgusty, Aşgabat (Surat: prezident.tj)

Täjigistanyň Prezidenti Emomali Rahmon we Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň, Täjigistanyň we Özbegistanyň Prezidentleriniň birinji üçtaraplaýyn sammitine gatnaşmak üçin anna güni Türkmenistana geldiler.

Aşgabat şäheriniň Halkara howa menzilinde türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow sammite gatnaşmak üçin Türkmenistana gelen Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew we Täjigistanyň Prezidenti Emomali Rahmon bilen aýratynlykda duşuşdy.

Soňra Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň “Arkadag” myhmanhanasynda täjik we özbek kärdeşleri bilen aýratynlykda duşuşyk geçirdi.

Şeýle hem Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň, Täjigistanyň Prezidenti Emomali Rahmonyň we Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň gatnaşmaklarynda ilkinji üçtaraplaýyn sammit geçirildi. Üçtaraplaýyn sammitiň netijeleri boýunça Bilelikdäki Beýannama kabul edildi.

Suratlar: Täjigistanyň we Özbegistanyň Prezidentleriniň resmi metbugat gullugy

2022