Çikago şäherinde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy bellenildi

Çikago şäherinde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy bellenildi
2023-nji ýylyň 30-njy sentýabry - 1-nji oktýabry aralygynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli geçirilen çäreler, Şikago, ABŞ (Surat: Türkmenistanyň ABŞ-daky ilçihanasy)

Şu ýylyň 30-njy sentýabry - 1-nji oktýabry aralygynda ABŞ-nyň Çikago şäherinde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy bellenildi. Bu barada Türkmenistanyň ABŞ-daky ilçihanasy habar berdi.

ABŞ-daky türkmen ilçihanasynyň goldawy bilen guralan çärelere Türkmenistan raýatlary, ýerli işewür toparlaryň wekilleri we Çikagoda ýaşaýan beýleki milletleriň wekilleri gatnaşdylar.

2022