Aşgabatda "Olimpiýa günleri" geçirildi

Aşgabatda "Olimpiýa günleri" geçirildi

Aşgabat şäherinde ýekşenbe güni "Olimpiýa günleri" ady bilen aýdym-sazly sport çäresi geçirildi. Oňa ýurduň tanymal bagşylary we türgenleri gatnaşyp öz ussatlyklaryny görkezdi. "Berkarar" söwda-dynç alyş merkezinde geçirilen dabara köp sanly tomaşaçy gatnaşdy.

"Olimpiýa güni" Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi, Milli olimpiýa komiteti we Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti tarapyndan bilelikde gurnaldy.

Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022