Multimediýa

Türkiýede Demokratiýa we milli jebislik güni bellenildi

Türkiýede şu ýylyň 15-nji iýulynda ýurduň Demokratiýa we milli jebislik güni mynasybetli döwlet derejesinde çäreler geçirildi. Ýatlama çäreleri ýurduň ähli şäherlerinde, şeýle hem Türkiýäniň paýtagty...

ABŞ-nyň Aşgabatdaky ilçihanasynda ýurduň Garaşsyzlyk güni bellenildi

Aşgabat şäherinde ýerleşýän Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ilçisiniň rezidensiýasynda anna güni ABŞ-nyň Garaşsyzlygyň 247 ýyllygyna bagyşlanan baýramçylyk çäresi geçirildi. ABŞ-nyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli geçirilen dabara Türkmenistanyň Ministrler...
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022